ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome >>
dot
L I N K ::::::::::
dot
bulletBangkok Christian College
bulletJaturamitr >>
bulletสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนฯ
bulletBCC ภาคเหนือ
bulletBCC 161 >>
bulletBCC 157 > >
bulletBCC 156 >>
bulletBCC 149 >>
bulletBCC 148 > >
bulletBCC 147 >>
bulletBCC 142 >>
bulletBCC 140 >>
bulletBCC 139 >>
bulletBCC 138 >>
bulletBCC 137 >>
bulletBCC 135 >>
bulletBCC 134 >>
bulletBCC 133 >>
bulletBCC 132 >>
bulletBCC 130 >>
bulletBCC 129 >>
bulletBCC 127 >>
bulletBCC 126 >>
bulletBCC 123 >>
bulletBCC 116 >>
bulletเพลงจตุรมิตรสามัคคี
dot
BCC@Club Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ร้าน 1852 Bistro & wine bar ร้านของศิษย์เก่า BCC เชิญนะครับ


ก้าวที่กล้าแกร่งของสมาคมศิษย์เก่าฯ

แม้ว่าโรงเรียนกรุงเทพคริเตียนวิทยาลัย จะเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในแผ่นดินสยามที่มีอายุการเรียนการสอนที่ยามนานและผลิตบุคลากรออกมาเป็นจำนวนมากก็ตาม แต่บรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายกลับมิได้มีการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์และร่วมกันรำลึกถึงความทรงจำในอดึต รวมทั้งการร่วมกันทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป จากความรู้สึกนี้เองจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า

          "...สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2468 ตรงกับ คศ.1925 โดยที่มี หลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง - ชูโต) เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรกและมีครูคำดี (หลวงสิริธารารักษ์) เทียนศิริ เป็นเลขาธิการ ซึ่งในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นสมาคมที่มีการจัดตั้งในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย แต่กระนั้นก็ยังไม่มีอาอารสถานที่เป็นของตนเอง การประชุมสังสรรค์ของบรรดาศิษย์เก่าจึงต้องใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเป็นที่ทำการประชุมแทน

          "...สมัยก่อนสงครามครั้งที่สอง รำลึกได้เพียงว่าในสมัยนั้นสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ เป็นสมาคมแรกที่ได้จดทะเบียน และสมาคมของเราเป็นสมาคมที่สอง มีหลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต) เป็นนายกท่านแรก..." (จากกนังสือที่ระลึกวันเปิดอาคารสมาคมฯ 23 มกราคม 2512 "..บันทึกความทรงจำสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" โดย ท.มังกรพันธ์)
ประวัติสมาคมฯ

บันทึกความทรงจำ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ความหลังที่พอจำได้ (สว่าง ว.วงษ์ศิริ)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
-:- BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION -:-
1004 Sukumvit Soi 50,Prakhanong Bangkok 10250
Tel.0-2311-0831, Fax.0-2311-5576,  

E-Mail : info@bccassociation.com