ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome >>
dot
L I N K ::::::::::
dot
bulletBangkok Christian College
bulletJaturamitr >>
bulletสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนฯ
bulletBCC ภาคเหนือ
bulletBCC 161 >>
bulletBCC 157 > >
bulletBCC 156 >>
bulletBCC 149 >>
bulletBCC 148 > >
bulletBCC 147 >>
bulletBCC 142 >>
bulletBCC 140 >>
bulletBCC 139 >>
bulletBCC 138 >>
bulletBCC 137 >>
bulletBCC 135 >>
bulletBCC 134 >>
bulletBCC 133 >>
bulletBCC 132 >>
bulletBCC 130 >>
bulletBCC 129 >>
bulletBCC 127 >>
bulletBCC 126 >>
bulletBCC 123 >>
bulletBCC 116 >>
bulletเพลงจตุรมิตรสามัคคี
dot
BCC@Club Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ร้าน 1852 Bistro & wine bar ร้านของศิษย์เก่า BCC เชิญนะครับ


บันทึกความทรงจำ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หากกลิ่นปาริชาตทำให้รำลึกถึงความหลังได้จริงขณะที่นั่งทำบันทึกฉบับนี้อยู่ก็อยากได้กลิ่นปาริชาตเพื่อจะได้รำลึกความหลัง - สมาคมศิษย์เก่า บีซีซี

เพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วถือว่าถูก พ.ร.บ. เกณฑ์แรงบังคับให้ทำบันทึกจริง ๆ ทำโดยมิได้มีคู่มือใด ๆ ทำโดยรำลึกความทรงจำแต่หนหลังซึ่งมืดมนอันธทาลจนดำสนิท ใจจริงแล้วไม่รักที่จะทำเลย แต่แล้วก็ต้องจำยอดเพื่อสนองน้ำใจผู้ร้องขอ ฉะนั้นความผิดตกบกพร่องก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดา จึงขออาราธนาบรรดาท่านที่เคารพนับถือซึ่งรู้เรื่องราวสมาคมศิษย์เก่าของเราแต่หนหลังได้ช่วยขจัดขัดเกลาความทั้งมวลที่ได้บันทึกไว้นี้ให้บริสุทธิ์ผ่องขึ้นอีก แล้วมอบส่งเลขาธิการสมาคมด้วย

สมาคมศิษย์เก่าของเรามีการเกิดสองหน คือเกิดหนแรกสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง รำลึกได้เพียงว่าในสมัยนั้นสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธเป็นสมาคมแรกที่ได้จดทะเบียน และสมาคมของเราเป็นสมาคมที่สอง มีหลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง-ชูโต) เป็นนายกคนแรก และครูดำดี (หลวงสิริธารารักษ์) เทียนศิริ เป็นเลขาธิการ ตัวสมาคมคงอยู่ในสถาบันการศึกษา บีซีซี

เมื่อเงาสงครามโลกครั้งที่สองแผ่มาคลุมประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าของเราก็ต้องพับฐาน ต้องยื่นจดทะเบียนเลิกกิจกรรม เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งกระนั้นบังคับให้สถานบันการศึกษาของเราเป็นทรัพย์สมบัติของชนชาติศัตรูคู่สงคราม เราทุกคนจึงจำต้องยอมฝั่งตัวเองด้วยความสุดเศร้าและโศกซึ้งยิ่งกว่าใด ๆ เราทุกคนรู้ตัวดีกว่าใคร ๆ เรานี้คนไทย เลือดทั้งหมดในการเราบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยเลือดไทย แต่เราก็ต้องจำยอม จำยอมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งบุพพาจารย์ทุกสมัยได้สั่งสอนอบรมวางแนวทางไว้

ครั้งเงาสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไป ท้องฟ้าเมืองไทยผ่องใสและแจ่มใสขึ้น ศิษย์เก่า บีซีซี กลุ่มหนึ่งก็ได้รื้อฟื้นให้สมาคมของเราคืนชีพ ถือเป็นการเกิดหนที่สอง และในโอกาสเกิดหนที่สองนี้เราก็ได้คุณจรูญ สืบแสง เป็นนายก เรียกว่านายกคนแรกของสมัยสอง จากนั้นสมาคมของเราก็พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนปัจจุบัน

ถึงแม้สมาคมของเราจะยังพัฒนาการไม่ถึงจุดสุดยอด แต่เราก็ชื่นใจอยู่ทั่วกัน เพราะจุดยอดสุดนั้นเกือบบอกได้ว่าอยู่แค่สุดมือเอื้อมนี้เอง จไปถึงเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องอนาทรอะไรเลย แต่ถ้าโดยที่จริงแล้วก็กลับขอภาวนาหน่วงเหนี่ยวอย่าเพิ่งถึงจุดยอด เพราะโดยกฎธรรมดาเมื่อเดินสุดจุดยอดก็ย่อมจะตกต่ำลง จึงขอให้เราก้าวต่อไป ต่อไปด้วยความมั่นคง ปราศจากการหยุดยั้งและยับยั้ง

หากกลิ่นปาริชาตทำให้รำลึกถึงความหลังได้จริง ก็ขอให้กลิ่นนั้นมาสู่สัมผัสขณะนี้เถิด เพื่อว่าความหลัง - สมาคมศิษย์เก่า บีซีซี จะกลับคืนสู่ความจำ

ศิษย์เก่าที่ได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ ในตำแหน่งนายกสมาคมเท่าที่รำลึกได้ หลวงอุปกรณ์รถวิถึ คุณทรง คุณานุกร คุณจรูญ สืบแสง คุณสมบูรณ์ สัฒฑกุล พล.ต.ท.โมรา ตุละลัมพะ คุณสว่าง ว.วงษ์ศิริ ฯพณฯ พจน์ สารสิน คุณดุสิต พานิชพัฒน์ ซึ่งบางท่านได้ดำรงค์ตำแหน่งหลายสมัย

ตำแหน่งเลขาธิการ หลวงสิริธารารักษ์ อาจารย์เจริญ วิชัย คุณประทวน อรรถโกวิท คุณสุทรรศน์กฤษณวรรณ คุณอรุณ พรหมสุนทร คุณมนัส สมุทรโคจร และอาจารย์สิงห์โต จ่างตระกูล

ส่วนขุนคลังตำแหน่งเหรัญญิก คุณขจร แสงมุกดา คุณดำรง จ่างตระกูล คุณประสงค์ มังกรพันธุ์ คุณพิชิต คนสัน คุณแสวง ยะสารวรรณ คุณดุสิต พานิชพัฒน์ และคุณอนันต์ โปรา

ชีวิตต้องต่อสู่ ต่อสู่เพื่อความเป็นอยู่ ...คณะกรรมการสมาคมของเราทุกยุคทุกสมัยได้ดำเนินงานแบบฉบับการต่อสู่เสมอมา และต่อสู่แบบไม่ถ้อยด้วย .......ที่สุดเราก็สดชื่น - ในความสมหวัง

 

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

1 มกราคม 2512

จากหนังสือ ที่ระลึก เปิดอาคารสมาคมฯ 23 มกราคม 2512

 

 
ประวัติสมาคมฯ

ความหลังที่พอจำได้ (สว่าง ว.วงษ์ศิริ)
ก้าวที่กล้าแกร่งของสมาคมศิษย์เก่าฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
-:- BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION -:-
1004 Sukumvit Soi 50,Prakhanong Bangkok 10250
Tel.0-2311-0831, Fax.0-2311-5576,  

E-Mail : info@bccassociation.com